VATTEN ÄR DEN DRIVANDE KRAFTEN I NATUREN

VATTEN ÄR LIV

Vatten är en av våra viktigaste naturresurser
BioAq utvecklar och marknadsför virvlare som strukturerar vatten. Med ett spiralsystem av rostfritt stål arrangerat på ett specifikt sätt åstadkommes ett vatten med många tillämpningar. Personliga rapporter och ett stort antal pilottest visar bl.a. följande:

  • Ökad växtproduktion (t.o.m. 30%) inklusive förbättrad kvalitet.
  • Positiv inverkan på välmående hos människor och djur.
  • Bidrar till att skapa ekologisk balans i sjöar, hav, vattendrag.


Metoden är naturnära och kräver ingen tillförsel av energi.
BioAq är intresserad av att utveckla samarbete inom relevanta områden.


Produkterna är inte kliniskt testade. De ersätter inte professionell vård.