Bioaq vattenstrukturerare (virvlare)

Virvlare

 

BioAq vattenstrukturerare (virvlare) är en vidare utveckling av tidigare existerande virvlare. Virvlarna består av ett antal spiraler av rostfritt stål arrangerade på ett specifikt sätt.
BioAq virvlarna kan påverka vatten och ge vattnet intressanta, positivt förändrade egenskaper.
Vetenskapliga undersökningar och individuella iakttagelser visar att BioAq vatten har många tekniska tillämpningar och att välmående, natur och miljö påverkas positivt.

Metoden är naturnära och kräver ingen tillförsel av energi.
Produkterna är inte kliniskt testade. De ersätter inte professionell vård.

Forskning och empiriska erfarenheter visar att innovationen bl.a. har följande positiva egenskaper:

Växter:

-Ger bättre tillväxt hos växter med större skörd och längre hållbarhet, mer omfattande
rotsystem, stabilare plantor, högre halter av t.ex. C-vitamin.

Välmående:

– Ett stort antal människors har rapporterat att deras välmående påverkats positivt, hår växer bättre, hud och naglar förbättras. Också andra positiva iakttagelser har rapporterats. Många iakttagelser gäller också djur som druckit BioAq vatten.

Elkänslighet:

-Virvlat vatten förefaller att påverka polariteten i omgivningen och balansera skadliga energier (elektrosmog, jordstrålning).

Vattendrag, sjöar:

– Cyanobakterier (blågröna alger) påverkas av virvlat vatten.
– Fisk förökar sig bättre.

BioAq virvlat vatten skiljer sig i flera avseenden från en del andra testade virvlare:
1. UV behandlat vatten kan BioAq virvlas
2. Man kan virvla destillerat och jonbytt vatten
3. Det är möjligt att upprepa virvlingsprocessen flera gånger utan att energi förloras.
4. Vatten från BioAq virvlare kan behandlas i mikrougn utan att de subtila energierna försvinner

Dessa nya egenskaper indikerar att något annat händer med vattnet när man virvlar med BioAq virvlare.

Kommentarer inaktiverade.