Erfarenheter

Iskristaller av BioAq vatten
Vackra iskristaller framställda  av BioAq vatten i ett lab i Schweiz. Laboratoriet tillämpar Dr M. Emotos speciella teknik för iskristallbildning. Kvaliteten på iskristaller visar i vilket skick ett vatten är. Samtliga test med BioAq vatten visade vackra kristaller. Dr Emoto har visat att man får vackra kristaller om vattenkvaliteten är bra. Och tvärtom. Ett kranvatten som runnit under tryck i ledningar och som inte fått röra sig fritt ger otrevliga iskristaller. För att få ett bra vatten bör man därför strukturera kranvattnet, tex med en BioAq virvlare. Vatten är mycket känsligt varför också annan påverkan på vatten ger utslag i kristallbildningen.


VÄXTODLING

Många fördelar har observerats av professionella odlare och hobby odlare med BioAq strukturerat vatten. Ettåriga örter svarar snabbare vid bevattning än fleråriga växter, de senare behöver en längre tids bevattning. God effekt vid odling i vatten utan jord har rapporterats (hydroponisk odling). BioAq vatten är ett utomordentligt hjälpmedel vid ekologisk odling.

Fördelar med att vattna med BioAq vatten:

 • Ökad produktion/större skördar, beroende på växt och kontrollvatten. Väl dokumenterat.

Melonodling

GrassGräs

 • Bättre kvalitet på produkterna.
 • Många produkter har bättre smak och doft.
 • Frön spricker tidigare. En större procent av frön gror.
 • Vissa plantor utvecklas snabbare under de första veckorna.
 • Rotsystemen är mer omfattande, kraftigare, starkare och mer elastiska.

GeraniumPelargon

Vattekrasse

Vattenkrasse

 • Vattenupptagningen i växtceller är effektivare med ett strukturerat vatten.
 • Växter har konstaterats tåla torka bättre. Det är en fördel i torra områden. Ger mindre känslighet för klimatförändringar.
 • Växter och frukt har längre hållbarhet när de vattnats med BioAq vatten.
 • Snittblommor står sig längre. Krukväxter blommar rikligare.
 • Växterna har stabilare stjälk, vissa celler har signifikant tjockare cellväggar.
 • I flera fall har konstaterats att behovet av bekämpningmedel minskat.
 • Odlingskärl lättare att rengöra. Vattnets är ytspänning lägre.


VÄLMÅENDE

Erfarenheter visar att välmående hos människor och djur påverkas positivt. Många användare som druckit 5500 vatten rapporterar bl.a. om ökad kvalitet och tillväxt av hår och naglar, och hudförbättringar. Också andra iakttagelser har rapporterats. Inga kliniska studier har utförts.

ELKÄNSLIGHET
Ett betydande antal personer som upplever känslighet för elektromagnetisk strålning anser att strukturerat vatten ger en viss skydds mot denna strålning.

CYANOBAKTERIER (blågröna alger)
Vatten i dammar, sjöar och hav får speciella egenskaper vid BioAq strukturering. Fanerogamer (blomväxter) gynnas medan det däremot sker en minskning av cyanobakterier och alger. Erfarenheter från simbassänger (pools) visar en minskning av alger. Vattnet blir också behagligare att bada i.

Vaxholm gästhamn

Laboratorietest med cyanobakteriekulturer
I kulturer med arterna cyanobakterier Anabaena 7120, Microcystis PCC 7806, Leptolyngbya 73110, Phormidium sp. söktes frekvenser som de olika arterna är känsliga för. En frekvensgenerator användes. Vid en exponering med specifika frekvenser förstördes cyanobakterierna.

Kommentarer inaktiverade.